Lihat faedah MediShield Hayat

Lihat faedah MediShield Hayat
Pengerusi Jawatankuasa Semakan MediShield Hayat, Encik Bobby Chin, yang mana anggotanya membentangkan saranan skim yang berupaya memberi perlindungan kepda golongan berpenyakit kronik dan dimampui semua warga.

Ibarat permainan jongkang-jongket.

Itulah perumpamaan yang diberi Pengerusi Jawatankuasa Semakan MediShield Hayat, Encik Bobby Chin, ketika memberi perincian proses yang dilalui beliau dan 10 anggota jawatankuasanya.

Ketika ditemui di Kementerian Kesihatan (MOH) baru-baru ini, Encik Chin menerangkan bahawa jawatankuasa dengan anggota daripada pelbagai bidang itu seperti kewangan, guaman, hospital, pergerakan buruh dan akar umbi, memulakan langkah dengan memberi tumpuan pada faedah bagi skim insurans nasional itu.

Menyifatkan ia umpama membina blok bangunan, Encik Chin berkata: "Kami melihat apakah faedah yang perlu kami ubah. Ini kerana setiap faedah bakal memberi kesan ke atas premium.

"Apakah kami mahu memberi perlindungan bagi sembilan daripada 10 warga Singapura dalam mereka menangani bil mereka? Dengan satu faedah ini, apakah premiumnya? Faedah seterusnya dan premiumnya juga. Kami teliti satu persatu.

"Kami perlu mencari keseimbangan, baik dacing atau permainan jongkang-jongket. Kami letak faedah tambahan di sini, yang sana (premium) akan meningkat. Kurangkan faedah di sini, premium akan ikut turun. Jadi apakah kadar tepat?

"Akhirnya, kami perlu melihat kesemua faedah dan itulah yang menjadi premiumnya. Kemudian, apakah kadar premium itu munasabah bagi warga Singapura? Ini bermakna ia harus berada dalam kemampuan, mengambil kira subsidi pemerintah serta Medisave."

Menurut seorang anggota jawatankuasa semakan itu, Encik Abdul Rohim Sarip, berdasarkan perbincangan kumpulan fokus melibatkan lebih 20 anggota masyarakat Melayu, beberapa isu utama diketengahkan.

Ia termasuk kos perubatan yang kian meningkat, bayaran tunai yang didahulukan dan isu berhubung golongan tidak bekerja, pekerja kontrak serta warga yang tidak mempunyai Tabung Simpanan Pekerja (CPF).

Maklum balas itu ditimbangkan dalam membentuk saranan bagi MediShield Hayat, kata Encik Abdul Rohim, peguam bersama firma guaman A Rohim Noor Lila & Partners.

MediShield Hayat, yang bakal dilaksana akhir tahun depan, menyertakan semua warga Singapura, termasuk yang mempunyai penyakit sedia ada, dengan tujuan membantu mereka menampung sepanjang hayat kos perubatan.

Ia memberi perlindungan bagi bil hospital di wad kelas B2 dan C.

Warga umumnya boleh menjangka premium $5 hingga $104 sebulan bagi skim insurans itu, dan boleh membayarnya menggunakan Medisave.

Bagi golongan berpendapatan rendah dan pertengahan, pemerintah memperuntuk $4 bilion sepanjang lima tahun bagi subsidi membantu mereka membayar premium itu.

Kadar premium MediShield berbeza bagi setiap kumpulan umur tetapi semua warga dalam sesebuah kumpulan umur membayar kadar yang sama.

"Tidak ada sebarang subsidi bersilang antara kumpulan umur berbeza. Setiap kumpulan umur akan membayar premium berdasarkan kohort usia yang sama," ujar Encik Chin, bekas pengarah urusan firma perakaunan antarabangsa KPMG Singapura.

Ini bermakna, umpamanya, premium sebelum subsidi sebanyak $26 sebulan bagi generasi muda berusia antara 31 dengan 40 tahun tidak bergantung pada paras kesihatan dan tuntutan warga berumur antara 61 dengan 65 tahun.

Sebaliknya, ia akan ditentukan 'kelakonan' kumpulan usia mereka. Jika kumpulan itu lebih sihat dan tidak membuat banyak tuntutan besar, semua anggota kumpulan usia itu boleh menjangka premium lebih rendah.

"Tugas menetapkan premium bagi setiap kumpulan umur dimainkan oleh aktuari profesional dan bebas. Mereka akan meneliti data sejarah tuntutan insurans, berapa banyak tuntutan daripada kumpulan usia tertentu, keperluan modal dan jenisnya, keperluan rizab, peruntukkan bagi tuntutan insurans besar menyusuli malapetaka besar yang tidak dijangka, inflasi perubatan yang biasanya lebih besar daripada inflasi umum," jelas Encik Chin.

More about

Medishield Life
Purchase this article for republication.

BRANDED CONTENT

SPONSORED CONTENT

Your daily good stuff - AsiaOne stories delivered straight to your inbox
By signing up, you agree to our Privacy policy and Terms and Conditions.