Islamic economic forum to open to all Singaporeans